O klubu

Spolek JUDO Český Těšín, z.s. byl do spolkového rejstříku zapsán dne 6.1.2017. Výkonný výbor ČSJu schválil naši žádost o členství dne 4.4.2017.

Oficiální registrace členů proběhla dne 8.6.2017, kdy byl náš oddíl poprvé zveřejněn na stránkách ČSJu.

Předtím (cca od roku 1995) naši závodníci startovali za oddíl MSK judo Karviná a od 5.2.2004 do 8.6.2017 za oddíl JUDO DDM Český Těšín, jehož zakladatelem byl Jaroslav Jaroš a Luboš Wiejacki.

Trenéři oddílu:

  • Luboš Wiejacki – 1. DAN, trenér III. třídy, zkušební komisař III. třídy
  • Lukáš Kmec – 1. KYU, trenér III. třídy, zkušební komisař III. třídy
  • Tomáš Šebesta – 3. KYU, trenér III. třídy (čekatel)
  • Tomáš Kavalík – 3. KYU, trenér cvičitel
  • Nikola Guzdková – 4. KYU, trenér cvičitel
  • Petr Kuric – 4. KYU, trenér cvičitel

Historie juda

Kodokan Judo založil profesor Džigoró Kanó (angl. trans. Jigoro Kano) v roce 1882. Motivem ke studiu džiu-džitsu a jiných bojových technik byl úsek jeho života na střední škole, kde musel snášet mnohé fyzické násilí od silnějších spolužáků. Jeho poznání při studiu různých forem bojových umění u uznávaných mistrů pak přepracoval ve vlastní styl bojového umění (tehdy také nazývaného Kano-rjú-džiu-džitsu), který nazval Kodokan Judo, aby se odlišil od již existující školy džiu-džitsu, která se také jmenovala džúdó. Uznání nového stylu ostatními školami došlo po tzv. utkání pravdy (dóžó džaburi, angl. trans. dojo yaburi) mezi školami Kodokan a Tocuka, ve kterém Kanovi bojovníci vyhráli všech jedenáct utkání. Toto rozhodné a přesvědčivé vítězství zajistilo Kodokanu prvenství před všemi starými školami džiu-džitsu, a to nejen pokud jde o vnitřní náplň a morální působení nového systému, nýbrž i pokud jde o jeho praktickou cenu v boji. V pozdějších letech prosadil Džigoró Kanó jako ministr školství výuku juda na školách v Japonsku a rozšířil ji na tělovýchovný systém. V současné době mají studenti možnost výběru mezi kendó a judo. Judo se také začali učit japonští policisté v rámci profesního výcviku. V roce 1964 se stalo judo olympijským sportem. V České republice se vznik juda datuje k roku 1919, kdy vysokoškolský sport zahájil první kurzy, a na ně navázala armáda s kurzy sebeobrany. Dnes se dá říci, že české judo má ve světě dobrý zvuk.

materiály byly převzaty z internetových stránek Českého svazu juda (www.czechjudo.cz)